Policja zasłużyła na wszystkie słowa krytyki jakie spotkały ją po Tęczowej Nocy

Lektura uzasadnień postanowień wydanych na skutek złożonych przez osoby zatrzymane zażaleń, nie pozostawia wątpliwości, że Policja zasłużyła na wszystkie słowa krytyki jakie spotkały ją po Tęczowej Nocy.

Działania anty-represyjne po Tęczowej Nocy

Szpila to feministyczny kolektyw antyrepresyjny działający od sierpnia 2020 roku. Organizuje pomoc prawną dla osób, które stykają się z przemocą i prześladowaniami ze strony władz i policji z uwagi na swoją działalność społeczną, szczególnie podczas protestów. Jedną z jego współzałożycielek jest Karolina Gierdal.

Tęczowa Noc – pod taką nazwą zapisały się w pamięci wielu osób wydarzenia z 7 sierpnia 2020 roku, kiedy podczas demonstracji solidarnościowej z Małgorzatą Szutowicz (Margot), policja w brutalny sposób zatrzymała 48 osób. Wszystkie zatrzymane osoby musiały spędzić noc na komisariatach, doświadczywszy przemocy i nadużyć ze strony funkcjonariuszy. Zatrzymane i zatrzymani, bez wyjątku, w protokołach zatrzymania przeczytały/li, że zarzuca im się udział w zbiegowisku, którego celem był „gwałtowny zamach na osobę lub mienie” – czyn zagrożony karą do 3 lat więzienia. Części osób postawiono dodatkowo inne zarzuty z kodeksu karnego. Mimo że od tych wydarzeń minął dokładnie rok, do sądu nie trafił ani jeden akt oskarżenia przeciwko którejkolwiek z zatrzymanych 7 sierpnia osób.

Przeczytaj cały raport na szpila.blackblogs.org.

Zatrzymania były bezzasadne i nieprawidłowe

Autorki raportu analizując orzeczenia sądowe dochodzą do wniosku:

Zgodnie z powyższymi danymi należy stwierdzić, że w przypadku 97% zatrzymań dokonujący czynności działali poza obowiązującym prawem i z przekroczeniem uprawnień.

Szpila podsumowuje:

Lektura uzasadnień postanowień wydanych na skutek złożonych przez osoby zatrzymane zażaleń, nie pozostawia wątpliwości, że Policja zasłużyła na wszystkie słowa krytyki jakie spotkały ją po Tęczowej Nocy.

– Szpila

Przeczytaj również