Warunki pomocy pro bono

Działalność pro publico bono ma za zadanie służyć wszystkim obywatelom. 

Sednem pomagania pro bono nie jest jedynie udzielanie pomocy prawnej osobom, których na nią nie stać. Chodzi o to, aby udzielać pomocy prawnej osobom, które w swojej działalności poświęciły się na rzecz dobra ogółu - obywateli, którzy protestują w obronie praw kobiet, osób LGBTQ+, czy rządów prawa, a których za działalność spotykają represje ze strony państwa.

Celem działalności pro publico bono jest również występowanie w sprawach, które mogą stać się precedensem i służyć za wzór dla innych orzeczeń sądowych.

Napisz do nas, jeśli jesteś jedną z osób, które potrzebuję takiego wsparcia.

pomoc prawna pro bono,pomoc prawna pro bono warszawa,pomoc prawna lgbt,aktywizm,represje,szpila,prawa reprodukcyjne,prawa kobiet,prawa człowieka,prawa lgbt,dyskryminacja,aktywistki,pro bono,lgbt - KPC - Pomoc Pro Bono

Nasze zaangażowane społecznie sprawy

Jako prawniczki działamy w wielu obszarach, jednak prawa człowieka są szczególnie bliskie naszemu sercu i misji, którą pełnimy.

Prowadziłyśmy i nadal prowadzimy wiele spraw, które dotyczą ochrony podstawowych praw naszych klientów. Niektóre z nich stały się medialne, inne były precedensowe w polskim sądownictwie. Z niektórych jesteśmy szczególnie dumne. Przygotowałyśmy listę spraw, przy których pracowałyśmy, a które uważamy za szczególnie istotne społecznie.

Wspieramy

Prawa reprodukcyjne kobiet

 • obrona osób zatrzymanych w czasie protestów po “wyroku TK”, tj. po ogłoszeniu orzeczenia TKJP w sprawie aborcji
 • pełnomocnictwo kobiet, które doświadczyły ograniczenia swoich praw reprodukcyjnych w związku z publikacją orzeczenia TKJP z dnia 22.10.2020 – M.L. v. Polsce (skarga nr 40119/21), K.C. i inni v. Polsce (skargi nr 3639/21, 4188/21, 5876/21, 6030/21), K.B. i inni v. Polsce (skargi nr 1819/21, 3682/21, 4957/21, 6217/21), A.L. – B. v. Polsce (skargi nr 3801/21, 4218/21, 5114/21, 5390/21) w ramach współpracy z Federacją na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny [tvn24.pl] [interia.pl]
kolejne w toku
 • pełnomocnictwo aktywistek Elżbiety Podleśnej, Joanny Gzyra-Iskandar oraz Dawida Winiarskiego w procesie o ochronę ich dóbr osobistych przeciwko TVP S.A
 • obrona osób zatrzymanych w dniu 7 sierpnia 2020 po proteście solidarnościowym z aktywistką Margot Szutowicz
 • prawomocne uniewinnienie aktywisty Dawida Winiarskiego od zarzutu zniszczenia mienia Fundacji Pro Prawo do Życia
 • uzyskanie 330 tys złotych zadośćuczynienia za niewątpliwie niesłuszny tymczasowy areszt (w zakresie odszkodowania sprawa nadal w toku)
 • uniewinnienie aktywistki znanej jako Babcia Kasia od zarzutów naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy policji oraz ich znieważenia w procesie w trybie przyspieszonym [wyborcza.pl]
kolejne w toku

Działania antyrepresyjne

Prawa człowieka

 • uzyskanie zabezpieczenia w postaci decyzji Rule 39 Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dla 32 osób uchodźczych znajdujących się na granicy polsko-białoruskiej w Usnarzu Górnym – R.A. i inni v. Polsce (skarga nr 42120/21; w ramach współpracy z HFPCz i Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej; w zakresie merytorycznym sprawa się toczy) [gazetaprawna.pl]
kolejne w toku
 • pełnomocnictwo i koordynacja obrony we wszystkich procesach typu SLAPP wytoczonym przeciwko autorom i autorce Atlasu Nienawiści za domniemane naruszenie dóbr osobistych samorządów [kph.org.pl]
 • przedstawicielstwo Kampanii Przeciw Homofobii w sprawach ze skarg Rzecznika Praw Obywatelskich na tzw. uchwały anty-LGBT
 • przedstawicielstwo w sprawie przeciwko Elżbiecie Podleśnej, Joannie Gzyra Iskander i Annie Prus o naruszenie uczuć religijnych (Tęczowa Maryjka) oraz obrona oskarżonych w dalszym postępowaniu sądowym [kph.org.pl]
 • obrona aktywistek z grupy Stop Bzdurom oraz Marty Puczyńskiej w sprawach represji w związku z ich działaniami aktywistycznymi
 • uzyskanie zabezpieczenia w postaci decyzji Rule 39 Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dla osoby transpłciowej odbywającej karę pozbawienia wolności pozbawionej dostępu do zażywanych przez nią na stałe leków hormonalnych – W.W. v. Polsce (skarga nr 31842/20, w zakresie merytorycznym sprawa nadal się toczy) [oko.press]
 • sprawa o dyskryminację w zatrudnieniu osoby transpłciowej [kph.org.pl]
 • sprawa „drukarza z Łodzi” [kph.org.pl] oraz apelacja przed Sądem Najwyższym [kph.org.pl]
 • współ-pełnomocnictwo w sprawie o transkrypcję aktu urodzenia małego Wiktora oraz w dalszej kolejności – walka o jego dowód osobisty z wpisanymi dwoma matkami [kph.org.pl]
kolejne w toku

Prawa osób LGBTQIAP

© fot. Agata Kubis / Oko.press